Clicking Images

Voorwaarden en condities

Fotoreportages Clicking Images 

Portretrecht

Het portretrecht is het recht van geportretteerde om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn portret. Elke geportretteerde heeft het recht om zijn portretfoto's te gebruiken zonder toestemming van de maker of de auteur, rekening houdend met het gebruiksrecht waarvoor betaald is, zie hieronder.
Clicking Images heeft het recht om alle door haar gemaakte fotobestanden te gebruiken of te publiceren, rekening houdend met het portretrecht van geportretteerde. Mocht geportretteerde hiertegen bezwaar hebben, dan dient hij/zij dit voorafgaand aan de fotoshoot aan te geven.

Auteursrecht

Alle auteursrechten van alle door haar gemaakte portretfoto's komen toe aan de maker van de foto's, Inge van Olst. Bij drukwerk en elke publicatie in printvorm is naamsvermelding fotograaf 'Foto: Inge van Olst/Clicking Images' verplicht! Indien naamsvermelding bij publicatie ontbreekt, zal Clicking Images de kosten voor het gebruiksrecht in rekening brengen, berekend op basis van oplage-aantallen en plaatsingsgrootte. Door Clicking Images gemaakte foto's mogen niet zonder toestemming gebruikt, gekopieerd, openbaar gemaakt, bewerkt of aangepast worden.

Gebruiksrecht

Bij de prijs van elke fotoreportage is levering van de geselecteerde fotobestanden in lage resolutie inbegrepen. Alle geleverde fotobestanden mogen door opdrachtgever onbeperkt gebruikt worden voor diverse digitale media (zoals website, digitale nieuwsbrieven, blogs, facebook, LinkedIn, etc). Geleverde fotobestanden in lage resolutie mogen niet voor drukwerk gebruikt worden.
Voor drukwerk (publicatiedoeleinden in printvorm zoals advertentie of artikel in vakblad, dagblad, magazine, etc) dient opdrachtgever gebruiksrechten te kopen. Nadat voor deze gebruiksrechten betaald is, ontvangt opdrachtgever betreffend(e) fotobestand(en) in hoge resolutie. Opdrachtgever mag geleverde fotobestanden in hoge resolutie onbeperkt gebruiken voor alle media, rekening houdend met het auteursrecht. Het is niet toegestaan om geleverde fotobestanden voor doeleinden van derden te gebruiken, evenmin door derden voor doeleinden van derden te gebruiken.

Workshops en cursussen fotografie

INSCHRIJVING
 • Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier op deze website of per mail met opgave van naam, adres, telefoonnummer, merk en type camera plus de datum van de gewenste workshop of cursus. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier of complete mail ontvangt deelnemer een schriftelijke bevestiging per mail of per post of beide.
 • Deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding en is definitief ná ontvangst van het inschrijfgeld.
 • Bij inschrijving verklaart deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en condities.

 

Betalingsvoorwaarden
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 59,00 pp en dient bij inschrijving te worden betaald. Het resterende lesgeld dient te worden betaald vóór aanvang van de workshop of 1e les van de cursus. (Het totale lesgeld mag ook in een keer bij inschrijving worden overgemaakt).
 • Indien het totale lesgeld lager is dan € 50,00 pp, dan dient het totale lesgeld bij inschrijving te worden betaald.

 

Annulering door deelnemer
 • Bij absentie zónder kennisgeving wordt 50% van het resterende lesgeld als annuleringskosten in rekening gebracht. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.
 • Bij annulering minder dan 5 dagen voor aanvang van de workshop of cursus, zal 30% van het resterende lesgeld als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of cursus zal € 25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.
 • Bij annulering door ziekte of andere bijzondere omstandigheden mag deelnemer na overleg met Clicking Images deelnemen aan een volgende workshop of cursus. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Deelnemer mag ook voor een vervangende deelnemer zorgen. Afhankelijk van de omstandigheden wordt de inschrijving geannuleerd en het lesgeld terugbetaald.

 

Annulering door Clicking Images
 • Bij onvoldoende animo behoudt Clicking Images zich het recht voor om de workshop of cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer ontvangt daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
 • Indien de workshop of cursus wordt geannuleerd, ontvangt deelnemer uiteraard het betaalde inschrijfgeld en lesgeld retour.
 • Eventuele wijzigingen van aanvangstijden, data en locatie, worden tijdig aan de deelnemers meegedeeld.

 

Lesmateriaal en copyright
 • Het lesmateriaal wordt na ontvangst van het totale lesgeld uitgereikt bij aanvang van de eerste les van de cursus of bij aanvang van de workshop.
 • Het uitgereikte lesmateriaal is door Clicking Images samengesteld en opgemaakt en is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan het uitgereikte lesmateriaal van Clicking Images te kopiëren, te reproduceren of anderszins te vermenigvuldigen, openbaar te maken en/of ter beschikking te stellen aan derden, te gebruiken voor andere cursussen of workshops of vergelijkbare doeleinden.

Overig

Op alle op deze website aangeboden en geleverde diensten zijn verder de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie van toepassing.
Alle op deze website genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.
Alle offertes en opdrachten zijn overeenkomstig de Richtprijzen van de Nederlandse Vakfotografie (zie uitgave van ImageLink)